CHRYSO®Plast Alpha 151

CHRYSO®Plast Alpha 151 je p?ípravek ur?ený pro zvýšení homogenity beton? pro výrobu drobných vibrolisovaných výrobk?.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout