CHRYSO®Plast 761

Dodržování

CHRYSO®Plast 761 je ú?inný plastifikátor na bázi naftalenových polymer?. Podporuje rozptýlení jemných podíl? v betonu, tím p?ispívá k lepší hydrataci cementu. Díky dopl?kové složce reguluje hydrataci cementu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí a umož?uje tak jeho maximální využití pro tvorbu cementového kamene a dosažení vyšších kone?ných pevností.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout