CHRYSO®Fluid CE 40 W

Dodržování

CHRYSO®Fluid CE 40 W je bezchloridový superplastifikátor na bázi polynaftalenu, který je dodáván ve form? vodného roztoku.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout