CHRYSO®Fluid Premia 530

Dodržování

CHRYSO®Fluid Premia 530 je vysoce ú?inný superplastifikátor na bázi nov? patentovaných polymer? systému Fill-Free®. Beton?m s nízkým vodním sou?initelem a vyšším obsahem jemných podíl?, jako jsou nap?. samozhutnitelné betony (SCC), poskytuje CHRYSO®Fluid Premia 530 vysokou tekutost a pohyblivost, snižuje jejich lepivost a omezuje tixotropní chování. Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

 

Technický list Stáhnout