CHRYSO®Fluid Premia 150

Dodržování

CHRYSO®Fluid Premia 150 je superplastifikátor vytvo?ený na bázi modifikovaných polykarboxylát? s cílem výrazn?jšího snížení zám?sové vody.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout