CHRYSO®Fluid Premia 196

Dodržování

CHRYSO®Fluid Premia 196 je superplastifikátor vytvo?ený na bázi modifikovaných polykarboxylát?. Je zvlášt? ur?en pro betony vyžadující velmi vysoké po?áte?ní i kone?né pevnosti. Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout