CHRYSO®Plast 461

Dodržování

CHRYSO®Plast 461 je ú?inný plastifikátor na vysoce kvalitní bazické lignosulfonanové bázi. Podporuje rozptýlení jemných podíl? v betonu, tím p?ispívá k lepší hydrataci cementu a k jeho plnému využití pro tvorbu cementového kamene. Plastifika?ní ú?inek p?ispívá k lepší homogenit? a ke zvýšení hutnosti a pevností betonu.

 

Technický list Stáhnout