CHRYSO®Fluid Optima 100

Dodržování

CHRYSO®Fluid Optima 100 je polymer na bázi modifi-kovaných polyfosfonát?. Díky jeho speciáln? vyvinuté molekulární struktu?e má n?které výjime?né vlastnosti.

Technický list Stáhnout