CHRYSO®Xel 650

Dodržování

CHRYSO®Xel 650 je p?ísada bez chlorid? usnad?ující po?áte?ní hydrataci cementu, zejména p?i nízkých teplotách. Tuhnutí betonu je tak urychleno a mechanické pevnosti se rychle rozvíjejí.

Technický list Stáhnout