CHRYSO®Xel SN

Dodržování

CHRYSO®Xel SN je p?ísada na chloridové bázi vytvo-?ená k urychlení tuhnutí beton?, ur?ených k výrob? drobného betonového zboží.

Technický list Stáhnout