CHRYSO®Plast 460

Dodržování

CHRYSO®Plast 460 je ú?inný plastifikátor na ligno-sulfonanové bázi. Zp?sobuje rozptýlení jemných sou?ástí betonové sm?si a ovliv?uje její hutnost.

Technický list Stáhnout