CHRYSO®Plast CER

Dodržování

CHRYSO®Plast CER je plastifika?ní p?ísadou, jejíž specifické složení p?sobí výrazn? proti shlukování zejména jemných ?ástic betonu.

Technický list Stáhnout