CHRYSO®Fluid Premia 330

Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 330 je vysoce ú?inný superplastifikátor na nejnov?jší bázi modifikovaných polykarboxylát? ur?ený p?edevším pro prefabrikaci. Stabilizující složka výrobku významn? omezuje náklonnost betonu k rozm?šování a to i u SC beton? a beton? tekuté konzistence.
Technický list Stáhnout