CHRYSO®BioClean

CHRYSO® BioClean pat?í k nové generaci p?ípravk? pro mytí automobil? a stavební techniky, která poskytuje bezpe?n?jší podmínky pro uživatele a pro životní prost?edí.

Technický list Stáhnout