CHRYSO®Fluid Premia 331

Dodržování

CHRYSO®Fluid Premia 331 je vysoce ú?inný superplastifikátor na bázi modifikovaných poly-karboxylát? s prodlouženou dobou zpracování ur?ený p?edevším pro prefabrikaci.

Technický list Stáhnout