CHRYSO®Plast Alpha 117

CHRYSO®Plast Alpha 117 je speciální p?ísada nové generace pro zavlhlý beton s okamžitým odformováním. Je ur?ena pro výrobu tvárnic a dutinových dílc?, betonových cihel a zámkové dlažby

Technický list Stáhnout