CHRYSO®Fluid Optima 316 EMx

Dodržování

CHRYSO®Fluid Optima 316 EMx je superplastifikátor na bázi nejnov?jší generace polykarboxylát? s vysokým ztekucujícím ú?inkem.

Technický list Stáhnout