CHRYSO®Fluid Premia 336

Dodržování

CHRYSO®Fluid Premia 336 je superplastifikátor na bázi nejnov?jší generace polykarboxylát? s vysokým ztekucujícím ú?inkem a s vysokou schopností snižovat dávku vody v betonu bez negativního vlivu na lepivost sm?si.

Technický list Stáhnout