CHRYSO®Quad 20

CHRYSO®Quad 20 je speciální p?ísada pro zvýšení viskozity cementového tmelu s minimálním dopadem na konzistenci betonu.
Technický list Stáhnout