Conseal Admix Liquid

Conseal Admix Liquid je kapalná p?ísada, jejíž složky reagují s látkami vznikajícími p?i hydrataci cementu a vytvá?ejí nerozpustné krystalické struktury ut?s?ující beton.
Technický list Stáhnout