CHRYSO®Fluid Premia 100

Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 100 je superplastifikátor na bázi modifikovaných polykarboxylát? - zp?sobuje silné snížení množství zám?sové vody a zvýšení zpracovatelnosti betonu, sou?asn? s dosažením vysokých po?áte?ních pevností.
Technický list Stáhnout