Plastifikátory

CHRYSO®Plast 761
Dodržování
CHRYSO®Plast 761 je ú?inný plastifikátor na bázi naftalenových polymer?. Podporuje rozptýlení jemných podíl?...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Plast 461
Dodržování
CHRYSO®Plast 461 je ú?inný plastifikátor na vysoce kvalitní bazické lignosulfonanové bázi. Podporuje...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Plast 460
Dodržování
CHRYSO®Plast 460 je ú?inný plastifikátor na ligno-sulfonanové bázi. Zp?sobuje rozptýlení jemných...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Plast 760
Dodržování
CHRYSO®Plast 760 je plastifikátor na bázi modifikovaných naftalenových polymer?. P?sobí sou?asn? na rozptýlení...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Plast CER
Dodržování
CHRYSO®Plast CER je plastifika?ní p?ísadou, jejíž specifické složení p?sobí výrazn? proti shlukování...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Plast Omega 101
Dodržování
CHRYSO®Plast Omega 101 je plastifikátor, jehož speciáln? vyvinutá molekulární struktura mu umož?uje dosáhnout velmi dlouhou dobu...
Podrobnosti o výrobku