Intenzifikátory hutnění

CHRYSO®Plast Alpha 189
Intenzifikátor hutnění CHRYSO®Plast Alpha 189 je vysoce účinná přísada nové generace určená pro výrobu...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Plast Alpha 151
CHRYSO®Plast Alpha 151 je p?ípravek ur?ený pro zvýšení homogenity beton? pro výrobu drobných vibrolisovaných...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Plast Alpha 155
CHRYSO®Plast Alpha 155 je speciální p?ísada pro zavlhlý beton s okamžitým odformováním. Je ur?ena p?edevším...
Podrobnosti o výrobku