Intenzifikátory hutnění

CHRYSO®Plast Alpha 189
Intenzifikátor hutn?ní CHRYSO®Plast Alpha 189 je vysoce ú?inná p?ísada nové generace ur?ená pro výrobu...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Plast Alpha 151
CHRYSO®Plast Alpha 151 je p?ípravek ur?ený pro zvýšení homogenity beton? pro výrobu drobných vibrolisovaných...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Plast Alpha 155
CHRYSO®Plast Alpha 155 je speciální p?ísada pro zavlhlý beton s okamžitým odformováním. Je ur?ena p?edevším...
Podrobnosti o výrobku