Okamžité odbedňování

CHRYSO®Dem LX - ISY
CHRYSO®Dem LX - ISY je odformovací p?ípravek ur?ený pro okamžité odd?lení formy a ?erstvého betonu. Bezpe?nostní list...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem NATURA B – IVE
CHRYSO®Dem NATURA B – IVE je odbed?ovací p?ípravek na rostlinné bázi ur?ený k odd?lení formy a ?erstvého betonu. Nep?edstavuje riziko pro uživatele ani pro životní...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem Lys - IBV
CHRYSO®Dem Lys - IBV je odbed?ovací p?ípravek na rostlinné bázi ur?ený k okamžitému odd?lení formy a ?erstvého betonu.
Podrobnosti o výrobku