Estetický beton

CHRYSO jako leader v oblasti estetických ?ešení betonu spolupracuje s výrobci transportního betonu a prefabrikace ve vývoji dekorativních beton?:

  •  Nabízí výrobky a služby k probarvování
  •  ?eší vymývání povrchu betonu, p?izp?sobená veškerým pot?ebám
  •  Nabízí ochranná ?ešení (technologie vytvá?ení film? a mineralizace)
  •  Nabízí „Graphic concrete“ pro vodorovné povrchy a fasády
  •  Má v portfoliu komplexní nabídku výrobk? a systém? k renovaci starých beton?

Odborníci CHRYSO jsou nápomocni již p?i definování návrhu beton? tak, aby bylo dosaženo estetických cíl? podle pot?eb zákazníka.