Přísady proti výkvětu

CHRYSO®Pareflo 10
CHRYSO® Pareflo 10 je p?ísada do betonu s kombinovaným ú?inkem. Je ur?ena k potla?ení primárních i sekundárních...
Podrobnosti o výrobku