Pozdější odbedňování

CHRYSO®Dem Aqua 10 - DES
CHRYSO®Dem Aqua 10 - DES je odbed?ovací p?ípravek ve form? vodní emulze, jehož povrchové nap?tí zp?sobuje perfektní...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem Bio 21 - DVE
CHRYSO®Dem Bio 21 - DVE je odbed?ovací p?ípravek vytvo?ený p?evážn? na bázi rostlinných surovin, je biologicky...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY
CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY je odbed?ovací p?ípravek vytvo?ený na smíšené bázi syntetických a rostlinných olej?....
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem Bio 15 - DBV
CHRYSO®Dem Bio 15 - DBV je biologicky rozložitelný odbed?ovací p?ípravek na bázi rostlinných surovin, neobsahuje aromatická...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem Ekla 20 - DEV
CHRYSO®Dem Ekla 20 - DEV je odbed?ovací prost?edek na bázi emulze rostlinných olej? ur?ený pro následné odbedn?ní.
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS
CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS je odbed?ovací p?ípravek na bázi ?ist? syntetických olej? vhodný pro kovové, plastové i...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV
CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV je odbed?ovací prost?edek na bázi emulze rostlinných olej? ur?ený pro následné odbedn?ní.
Podrobnosti o výrobku