Renovace betonu

« Renovovat, chránit a zkrášlit » dekorativní podlahy z betonu je unikátní koncept vyvinutý CHRYSO ke snadné a rychlé renovaci obytných prostor, sídliš? a m?st.
Tato komplexní nabídka obsahuje celistvá ?ešení umož?ující renovaci dekorativních podlah ze starého betonu a jejich zkrášlení prost?ednictvím CHRYSO®RenoCrete Color, ?ešením „dva v jednom“, které obnoví barevnost plochu a p?inese jí dlouhodobou ochranu.