Vláknobeton

Díky svému know-how v návrhu složení betonu je CHRYSO referen?ním partnerem v oblasti syntetických vláknech. CHRYSO nabízí široký výb?r vláken v závislosti na typu výrobk? a jejich požadovaných vlastnostech:
Syntetická mikrovlákna CHRYSO®Fibre umož?ují:

  •  Snížení vzniku smrš?ovacích mikrotrhlin
  •  Ochranu p?ed vytržením
  •  Zlepšení požární odolnosti


Syntetická makrovlákna CHRYSO®Fibre umož?ují:

  •  Rozptýlení trhlin a brán?ní jejich otevírání
  •  Zvýšení pevnosti v tahu a odolnost proti propíchnutí
  •  Odolnost proti vn?jšímu nárazu