Prefabrikace - litý beton

Máme k dispozici široký výb?r ?ešení k pokrytí všech pot?eb prefabrikace v režimu litého betonu (vibrovaného nebo samozhutnitelného)
Naše CHRYSO® ?ešení :

  •  Usnad?uje ukládání do forem díky zlepšení dynamického chování betonové sm?si
  •  Umož?ují rychlé odbedn?ní dílc? získáním vyšších krátkodobých pevností
  •  Zlepšují finální povrch betonu
  •  Zvyšují estetické vlastnosti prefabrikovaných dílc?