Makrovlákna

CHRYSO®Fibre Gunita 50
Dodržování
CHRYSO®Fibre Gunita 50 je syntetické vlákno vyráb?né ze sm?si surovin s vysokou mechanickou pevností. Bezpe?nostní list...
Podrobnosti o výrobku