Ochrana čerstvého betonu

CHRYSO®Cure HPE
CHRYSO®Cure HPE je vodou ?editelný prost?edek k ošet?ení povrch?, p?ipravený k použití pro ?erstvé betony, pot?ry a...
Podrobnosti o výrobku