Superplastifikátory

CHRYSO®Fluid Premia 530
Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 530 je vysoce ú?inný superplastifikátor na bázi nov? patentovaných polymer? systému Fill-Free®. Beton?m s...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Premia 150
Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 150 je superplastifikátor vytvo?ený na bázi modifikovaných polykarboxylát? s cílem...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Premia 196
Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 196 je superplastifikátor vytvo?ený na bázi modifikovaných polykarboxylát?. Je zvlášt? ur?en pro betony...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Premia 330
Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 330 je vysoce ú?inný superplastifikátor na nejnov?jší bázi modifikovaných polykarboxylát? ur?ený p?edevším pro prefabrikaci. Stabilizující...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Premia 331
Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 331 je vysoce ú?inný superplastifikátor na bázi modifikovaných poly-karboxylát? s prodlouženou dobou...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Premia 336
Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 336 je superplastifikátor na bázi nejnov?jší generace polykarboxylát? s vysokým ztekucujícím...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Premia 500
Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 500 je vysoce ú?inný nízkotixotropní superplastifikátor na bázi nov? patentovaných polymer?.
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Premia 100
Dodržování
CHRYSO®Fluid Premia 100 je superplastifikátor na bázi modifikovaných polykarboxylát? - zp?sobuje silné snížení množství zám?sové vody a zvýšení zpracovatelnosti...
Podrobnosti o výrobku