Přísady pro úpravu viskozity

CHRYSO®Plast V 90
Dodržování
CHRYSO®Plast V90 je p?ípravek ur?ený k výrob? tekutých nebo samozhutnitelných malt a beton?. Bezpe?nostní list žádejte...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Quad 20
CHRYSO®Quad 20 je speciální p?ísada pro zvýšení viskozity cementového tmelu s minimálním dopadem na konzistenci betonu.
Podrobnosti o výrobku