Přísady pro zvláštní použití

CHRYSO®Aquabeton
CHRYSO® Aquabeton je prášková p?ísada pro betonování pod vodou. Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Serenis
CHRYSO® Serenis snižuje smršt?ní beton?, malt a samo-nivela?ních pot?r? již od po?áte?ní fáze tuhnutí a...
Podrobnosti o výrobku
Conseal Admix Liquid
Conseal Admix Liquid je kapalná p?ísada, jejíž složky reagují s látkami vznikajícími p?i hydrataci cementu a vytvá?ejí nerozpustné krystalické struktury...
Podrobnosti o výrobku