Čištění a ochrana zařízení

CHRYSO®Decap
CHRYSO® Decap je koncentrovaný kyselý p?ípravek, zp?sobující rozklad ztvrdlých beton?, malt a cementových...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO® Protec
CHRYSO® Protec je p?ípravek chránící kovové ?ásti za?ízení pro výrobu, transport a...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®GreenDecap
CHRYSO® GreenDecap vytvá?í novou generaci p?ípravk? pro odstra?ování betonu, která poskytuje bezpe?n?jší...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®BioClean
CHRYSO® BioClean pat?í k nové generaci p?ípravk? pro mytí automobil? a stavební techniky, která poskytuje...
Podrobnosti o výrobku