Urychlovače

CHRYSO®Xel 650
Dodržování
CHRYSO®Xel 650 je p?ísada bez chlorid? usnad?ující po?áte?ní hydrataci cementu, zejména p?i nízkých...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Xel AD
Dodržování
CHRYSO®Xel AD je složen z rozpustných minerálních solí a organických látek. Jejich kombinovaný vliv p?sobí na...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Xel 384
Dodržování
CHRYSO®Xel 384 je urychlova? tvrdnutí bez obsahu chlorid? použitelný do všech beton? v?etn? vyztužených
Podrobnosti o výrobku