Provzdušňovače

CHRYSO®Air A
Dodržování
CHRYSO®Air A je provzduš?ovací p?ísada, která v betonu vytvá?í stabilní sí? mikroskopických bublinek.
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Air A 50%
Dodržování
CHRYSO®Air A 50% je provzduš?ovací p?ísada, která v betonu vytvá?í stabilní sí? mikroskopických bublinek.
Podrobnosti o výrobku