Stabilizátory malt

CHRYSO®Stab H 6
CHRYSO®Stab H6 je p?ípravek ur?ený pro pr?myslovou výrobu ?erstvých cementových malt v betonárnách.
Podrobnosti o výrobku