Superplastifikátory

CHRYSO®Fluid Optima 224
Dodržování
CHRYSO®Fluid Optima 224 je superplastifikátor nové generace na bázi modifikovaných polykarboxylát? obzvláš? vhodný...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Optima 185
Dodržování
Chryso®Fluid Optima 185 je superplastifikátor vytvo?ený na bázi polymer? polykarboxylátu a polyfosfonátu. Bezpe?nostní list...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Optima 100
Dodržování
CHRYSO®Fluid Optima 100 je polymer na bázi modifi-kovaných polyfosfonát?. Díky jeho speciáln? vyvinuté molekulární...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Optima 316 EMx
Dodržování
CHRYSO®Fluid Optima 316 EMx je superplastifikátor na bázi nejnov?jší generace polykarboxylát? s vysokým ztekucujícím...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fluid Optima 318 EMx
Dodržování
CHRYSO®Fluid Optima 318 EMx  je superplastifikátor na bázi nejnov?jší generace polykarboxylát? s vysokým...
Podrobnosti o výrobku