Přísady pro zvláštní použití

CHRYSO®Aquabeton
CHRYSO® Aquabeton je prášková p?ísada pro betonování pod vodou. Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz
Podrobnosti o výrobku