Čištění a ochrana zařízení

CHRYSO®GreenDecap
CHRYSO® GreenDecap vytvá?í novou generaci p?ípravk? pro odstra?ování betonu, která poskytuje bezpe?n?jší...
Podrobnosti o výrobku