Přísady pro zvláštní použití

CHRYSO®Serenis
CHRYSO® Serenis snižuje smršt?ní beton?, malt a samo-nivela?ních pot?r? již od po?áte?ní fáze tuhnutí a...
Podrobnosti o výrobku
Conseal Admix Liquid
Conseal Admix Liquid je kapalná p?ísada, jejíž složky reagují s látkami vznikajícími p?i hydrataci cementu a vytvá?ejí nerozpustné krystalické struktury...
Podrobnosti o výrobku