Ochranné prostředky

CHRYSO®FiniSol Brut
CHRYSO®FiniSol Brut je vodou ?editelný impregna?ní prost?edek ur?ený pro ochranu pohledového betonu s možností aplikace na ?erstv? ztvrdlý beton, tj. již v období 12...
Podrobnosti o výrobku