Ostatní výrobky

CHRYSO®Fuge C
Dodržování
CHRYSO®Fuge C je hydrofobní prost?edek, který reaguje s volným vápnem v cementu. Bezpe?nostní list žádejte na adrese...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Fuge E
Dodržování
CHRYSO®Fuge E je hydrofobní prost?edek, který reaguje s volným vápnem v cementu. Bezpe?nostní list žádejte na adrese...
Podrobnosti o výrobku