Přísady pro zvláštní použití

CHRYSO®Poresin 88
CHRYSO®Poresin 88 je speciální p?ísada pro výrobu p?ny do lehkého p?nobetonu ur?eného pro izola?ní vrstvy...
Podrobnosti o výrobku