ZODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST

Skupinový projekt

“Projekt skupiny CHRYSO Group v oblasti udržitelného rozvoje zahrnuje dva rozměry:

 • Vnitřní - s ambicí obsáhnout tři pilíře udržitelného rozvoje: vytvářet hmotné hodnoty a zároveň podporovat sociální pokrok a minimalizovat ekologickou stopu.  Naším cílem je být příkladem.
 • Vnější - víru, že naše řešení jsou skvělé prostředky k zelené revoluci ve stavebních materiálech. Naším cílem je přispívat k vytváření zelených materiálů budoucnosti."


Thierry Bernard, prezident

CHRYSO, zodpovědná společnost

Jako zodpovědná společnost vytvořila CHRYSO Group jistý počet konkrétních akcí s následujícími tématy:

Green-design ve vědě a výzkumu

 • Návrh výrobků s cílem snižovat náš vliv na životní prostředí (včetně analýzy životního cyklu pro některé výrobky, a pro jiné získání environmentálních a zdravotních certifikátů)
 • K návrhu složení přísad používat suroviny, které snižují riziko expozice pro uživatele (jak vnitřních, tak vnějších):
  • Rozvoj používání složek na rostlinné bázi ( např. chemie biomasy)
  • Návrh bezrozpouštědlových výrobků

Průmyslové procesy

 • Recyklace odpadních vod a vod používaných ve výrobě a při mytí vozidel
 • Optimalizace výrobních procesů z hlediska spotřeby energie
 • Výstavba nových závodů na základě modelu "green-factory"

Požadavky řídicího systému

 • Produktová shoda s nejdůležitějšími normami: REACH pro chemické složky stejně jako mezinárodní a národní normy a certifikace pro kvalitu (CE, NF, BENOR, ASTM, KOMO, Green Star Rating atd.)
 • Rozšíření  ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001  ve všech společnostech skupiny