Trvale udržitelný rozvoj

CHRYSO Chemie - zodpov?dná spole?nost se zam??uje :      Green desing ve v?d? a výzkumu                                                          Pr?myslové procesy                                                                                Efektivní management systém

Zodpov?dná spole?nost

Exkluzivní jednání k akvizici skupiny CHRYSO fondem Cinven

24. b?ezna 2017 TISKOVÁ ZPRÁVA Po dvou a p?l letech v pozici...

Více

Sta? se sou?ástí CHRYSO Group

Pracovní p?íležitost

CHRYSO nabízí zajímavou pracovní p?íležitost ve Francii i v zahrani?í