Pravidla používání cookies

INFORMACE O SOUBORECH COOKIE
POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
Při přístupu na internetové stránky naší společnosti mohou být automaticky nainstalovány a dočasně uloženy do paměti nebo na váš pevný disk soubory cookie, čímž usnadňují váš pohyb po stránkách. Soubor cookie nám neumožňuje vaši identifikaci, je to prvek využívaný k uložení informací o pohybu na internetové stránce.
Níže najdete soubory cookie používané na této stránce a jejich určení:
Jméno
Druh
Popis
__utma
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) určené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
__utmb
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) určené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
__utmc
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) určené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
__utmz
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) určené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
__utmv
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) určené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE
Soubory cookie, které používáme na této stránce, můžete nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče:
 Internet Explorer™
 Chrome™
 Firefox™
 Opera™
 Safari™
Pokud změníte parametry internetového prohlížeče, můžete odmítnout ukládání souborů cookie. Při této činnosti však dojde k vymazání všech souborů cookie, které prohlížeč používá, a to včetně těch, které používají jiné internetové stránky, což může vést ke změně nebo ztrátě některých nastavení či informací a ztížení prohlížení internetové stránky.
ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIE
Tato stránka používá Google Analytics, analytickou službu internetové stránky od společnosti Google Inc. („Google“). Údaje generované soubory cookie, které se vztahují k tomu, jak stránku používáte (včetně vaší adresy IP), budou předávány a ukládány společností Google na serverech v USA. Společnost Google tyto informace využije s cílem vyhodnotit způsob, jakým stránku používáte, vytvořit zprávy o činnosti na stránce pro potřeby vydavatele stránky a poskytnout další služby související s činností na stránce a s používáním internetu. Společnost Google smí tyto údaje sdělovat třetím stranám v případě zákonné povinnosti nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají údaje pro společnost Google, a to včetně zejména vydavatele této stránky. Společnost Google neporovnává vaši adresu IP se žádnými jinými údaji, které shromažďuje společnost Google. Používání souborů cookie můžete zrušit, pokud zvolíte příslušné parametry svého prohlížeče. Takové zrušení však může zhoršit nebo znemožnit používání některých funkcí této stránky. Pokud budete tuto internetovou stránku používat, výslovně souhlasíte se zpracováváním vašich nominativních údajů ze strany společnosti Google za podmínek a k účelům zde popsaným.
Další informace o souborech cookie Google Analytics najdete zde.
Můžete vypnout Google Analytics, pokud nainstalujete zásuvný modul nabízený společností Google, který je dostupný pro hlavní prohlížeče.
OSOBNÍ ÚDAJE
Každý návštěvník těchto webových stránek, který poskytne společnosti CHRYSO, jí přiznává veškerá převoditelná práva, která se vztahují na tyto informace, a souhlasí s tím, aby je používala pro účely podle svého rozhodnutí. Údaje, které návštěvníci takto poskytnou, budou považovány za nedůvěrné, musejí být přesné a v souladu se zákonem a nesmějí porušovat zájmy třetích osob.
Co se týče osobních údajů získaných na této stránce, návštěvníci jsou informováni o tom, že stránka používá více druhů zpracovávání, jejichž účelem je zajistit komunikaci a výměnu informací s návštěvníky.
Tyto způsoby zpracování zejména umožní:
reagovat na písemné požadavky návštěvníků v různých kapitolách, které jsou pro to určené,
zasílat návštěvníkům dokumenty, o které návštěvníci požádají (zejména finančního druhu),
spravovat přihlášky návštěvníků na finanční jednání pořádaná společností CHRYSO SAS,
spravovat podané přihlášky, které jsou buď spontánní, nebo jde o odpovědi na nabídky zaměstnání zveřejněná na této stránce.
Shromažďované údaje:
smí se jednat pouze o návštěvníky dobrovolně uložené prvky,
slouží výhradně k internímu použití a jsou určené pro osoby odpovědné za zpracování žádostí návštěvníků,
ukládají se pouze po dobu nezbytně dlouhou dobu pro provedení výše uvedených postupů.
V souladu s ustanoveními zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informatice, souborech a svobodách, změněný zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, se jakákoli osoba, která požádá o uplatnění svých práv na přístup, opravu, vymazání nebo vznesení námitek, musí obrátit na následující oddělení:
SKUPINA CHRYSO - Vedení komunikace
19 Place de la Résistance, 92445 Issy-les-Moulineaux - FRANCIE